Wołyński  Testament
"Rzeź Niewiniątek"

 

=============================================
Tekst ten pochodzi z książki pt. "Wołyński testament"
Książkę opracowali:
Leon Popek, Tomasz Trusiak, Paweł Wira i Zenon Wira

T
owarzystwo Przyjaciół Krzemieńca i Ziemi Wołyńsko-Podolskiej
-------------------------------------------------------------------------------
                                       Lublin 1997

"Pamięci mieszkańców Ostrówek i Woli Ostrowieckiej,
zamordowanych w dniu 30 sierpnia 1943 r.
przez ukraińskich nacjonalistów"

...

~~~ R E L A C J E   Ś W I A D K Ó W ~~~


Henryk Kloc Irena Kozłowska Aleksander Pradun Fotografie

CYBERTECH
www.cybertech.prv.pl