F o t o g r a f i e

Fotografia przedstawia grób zbiorowy, w którym zostały pochowane ekshumowane szczątki pomordowanych Polaków.
Foto: Zdjęcie pochodzi z mojego prywatnego albumu - Leho.

 

Fragment wnętrza mogiły zbiorowego mordu w Woli Ostrowieckiej.
Foto: książka "Wołyński Testament"

 

Czaszka z trójkątnym ubytkiem, wydobyta z mogiły w Woli Ostrowieckiej. Podczas śledztwa ustalono, że taki charakterystyczny kształt pozostawia specjalny młotek służący do uboju bydła

 

 Powyższy plan przedstawia szkic sytuacyjny zbiorowych mogił we wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka. Krzyżykami oznaczono miejsca mogił.
Opracował i wykonał Leon Popek wg. mapy rosyjskiej z 1960 r.

1. Mogiła zbiorowa "U Strażyca" (ekschumowana) - 243 osoby
2. Mogiła zbiorowa "Szkoła" ~ ok. 200 osób
3. Mogiła zbiorowa "Stodoła Jesionków" - ok. 30 osób
4. Mogiła zbiorowa "Pod Sokołem" - ok. 300 osób
5. Mogiła Jana i Marianny Pogorzelców.
6. Mogiła zbiorowa "Wygon" - 5 osób
7. Mogiła zbiorowa "U Trusiaka" (ekshumowana) 81 osób
8. Mogiła zbiorowa "U Suszka" ~ ok. 100 osób

--------------------------------------------------------------------------
Wołyński Testament
Towarzystwo Przyjaciół Krzemieńca i Ziemi Wołyńsko-Podolskiej
                                  Lublin 1997
---------------------------------------------------------------------------

R E L A C J E   Ś W I A D K Ó W


Henryk Kloc Irena Kozłowska Aleksander Pradun Fotografie


Strona startowa

CYBERTECH
www.cybertech.prv.pl